Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 3

Notaljia parestetika tedavisinde kuru iğneleme ve kinezyolojik bantlama kombinasyonun etkinliği: Olgu sunumu

Volkan Subaşı 1 ,Tuncay Çakır 2 ,Mehmet Fatih Atasoy 1
1 Özel Özgür Yaşam Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dal Merkezi, Mersin, Türkiye
2 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya, Türkiye
DOI : 10.5606/tftrd.2016.34022 Notaljia parestetika, sırt bölgesinde hipermigmente kaşıntılı cilt lezyonuna eşlik eden, yanıcı sırt ağrısı, hipoestezi ve parestezi gibi nörolojik semptomların görüldüğü bir klinik durumu tanımlar. Bu yazıda yanıcı karakterli sırt ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran ve skapular bölgede hipermigmente kaşıntılı cilt lezyonu tespit edilen 68 yaşında kadın hastaya notaljia parestetika tanısı ile kuru iğneleme ve kinezyolojik bantlama kombinasyonu uygulaması bildirildi. Mevcut literatür bilgisinden farklı bir tedavi yaklaşımı uygulanan ve ağrı yakınması anlamlı düzeyde azalan bu olguyu kısa bir literatür tartışması eşliğinde sunmak amaçlanmıştır. Keywords : Kuru iğneleme; kinezyolojik bantlama; notaljia parestetika