Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 3

Erişkin Wilson Hastalığında Kas İskelet Sistemi Tutulumu: Olgu Sunumu

Şule Şahin Onat 1 ,Zehra Şahin 1 ,Seda Biçer 1 ,Hülya Şirzai 1
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye DOI : 10.5606/tftrd.2016.17003 Wilson hastalığı; karaciğer başta olmak üzere, santral sinir sistemi, göz ve diğer birçok organ ve dokuda patolojik bakır birikimiyle ilişkili, otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır. Wilson hastalığında iskelet sistemi değişiklikleri nadirdir. Kas iskelet sistemi tutulumu bu hastaların yaşam kalitesini düşürmektedir ancak erken ve uygun bir tedaviyle hastaların yaşam kaliteleri yükseltilebilmektedir. Bu yazıda üç aydır devam eden boyun ve bel ağrısı ile başvuran 54 yaşında bir Wilson hastası sunuldu. Hastanın başvuru sırasında görsel analog ölçeğine göre 9 ve 4 düzeyinde olan gündüz ve gece ağrısı tedavi sonrası sırasıyla 1 ve 0’a geriledi. Kas iskelet sistemi tutulumu ile başvuran hastalarda Wilson hastalığı akılda bulundurulmalıdır. Keywords : Yetişkin; multidisipliner yaklaşım; kas iskelet sistemi tutulumu; Wilson hastalığı