Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 4

Diffüz idiopatik iskelet hiperostozisli bir olguda tekrar ameliyatlara rağmen tekrarlayan yutma güçlüğü

İlker Fatih Sarı 1 ,Sibel Ünsal Delialioğlu 1 ,Sumru Özel 1 ,Hülya Şirzai 1
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye DOI : 10.5606/tftrd.2016.48742 Diffüz idiopatik iskelet hiperostozis (DISH) yumuşak dokuların özellikle entezit noktaların, ligamentlerin ve eklem kapsülünün kemikleşmesi ya da kalsifikasyonu ile karakterize durumdur. Servikal omurga tutulumu ile seyreden DISH’li olgularda yutma güçlüğü ya da servikal miyelopati görülebilmektedir. Posterior longitudinal ligamentin ossifikasyonuna bağlı olarak miyelopati ile beraber bazen kuadripleji olabilmektedir. Osteofite bağlı yutma güçlüğü ya da spinal darlık gibi ender komplikasyonlara bağlı ameliyatlar nadiren gerekmektedir. Bu yazıda 1.5 yıldır yutma güçlüğü, boyun tutukluğu ve üst ekstremitede güç kaybı olan ve üç kez ameliyat geçirmiş 62 yaşında DISH’li bir erkek hasta sunuldu. Tekrar ameliyatlara rağmen hastanın yakınmaları 2-3 ay sonra tekrarlamıştır. Keywords : Diffüz idiopatik skeletal hiperostozis; yutma güçlüğü; üst ekstremite güçsüzlüğü