Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 4

Gebelik Döneminde Romatizmal Hastalıklar ve Antiromatizmal İlaç Kullanımı

Pınar BORMAN 1 ,Oya ÖZDEMİR 1
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara DOI : 10.5152/tftrd.2015.90688 Romatizmal hastalıkların çoğu doğurganlık çağındaki kadınları etkilemektedir. Gebelik süresince romatoid artrit gibi bazı inflamatuvar artritler remisyona girerken bazı hastalarda ise gebeliğin hastalık aktivitesini arttırdığı iyi bilinmektedir. Maalesef ki, gebelik sırasında romatizmal hastalığın alevlenmesi fetusun kaydedilmesine, intrauterin gelişme geriliğine ya da prematür doğum yapılmasına yol açabilir. Ayrıca, gebelerde aktif hastalığı kontrol altına almak için antiromatizmal ilaçların kullanılması da fetal komplikasyonlara neden olabilir. Bu derlemede ilk olarak gebeliğin hastalık üzerine ve hastalığın fetus üzerine etkileri tartışılmıştır. Ardından biyolojik olan ve olmayan hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçların fertilite, gebelik ve laktasyon üzerine etkileri özetlenmiştir. Romatizmal hastalıklarla uğraşan hekimlerin bu ilaçların potansiyel yan etkilerinden haberdar olması ve bu ilaçların gebelik ve emzirme döneminde kullanılması durumunda ortaya çıkacak riskleri ve yararları hastaları ile ayrıntılı olarak görüşmesi gereklidir. Keywords : Romatizmal hastalıklar, ilaç tedavisi, gebelik, laktasyon