Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 4

Spinoserebellar Ataksili Bir Olguda Sanal Gerçeklik Rehabilitasyonu

Hasan TOKTAŞ 1 ,Fatıma YAMAN 1 ,Alper Murat ULAŞLI 1 ,Ümit DÜNDAR 1
1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.37786 Denge-koordinasyon kaybı ve yürümede bozukluk ile tanımlanan spinoserebellar ataksiler geç başlangıçlı fakat progresif seyir gösterirler. Ataksili hastanın rehabilitasyonunda, denge ve postural kontrolün iyileştirilmesi, alt ve üst ekstremite fonksiyonlarının geliştirilmesi, daha fonksiyonel bir yürüme ve günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız gerçekleştirmesi amaçlanır. Sanal gerçeklik rehabilitasyonu (SGR) konvansiyonel rehabilitasyon programına alternatif olabilecek yeni bir nöromotor rehabilitasyon tekniğidir. Spinoserebellar ataksili bu olguda, SGR’nin yürüme, denge ve fonksiyonel bağımsızlık üzerine etkilerini sunduk. Keywords : Sanal gerçeklik, rehabilitasyon, spinoserebellar ataksi