Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Anti-TNF Tedaviyle İndüklenen Lupus Benzeri Sendrom

Memet Kurt 1 ,Ayşe Peyman Yalçın 1 ,İsmail Cömertoğlu 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey DOI : 10.5152/tftrd.2015.30111

İnflamatuvar romatizmal hastalıkların tedavisinde anti TNF ajanlar on yılı aşkın süredir başarıyla kullanılmaktadır. Bu ilaçların kullanımı sırasında nadir de olsa lupus benzeri klinik tablo ortaya çıkabilmekte ve hayatı tehdit edebilecek iç organ bulguları gösterebilmektedir. Bu makalede İnfliksimab ile tedavi edilen ankilozan spondilitli bir hastada gelişen lupus benzeri tablo sunulmaktadır.

Keywords : İnfliksimab, ankilozan spondilit, lupus benzeri sendrom