Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3

Diz Osteoartrit, Romatoid Artrit ve Fibromiyalji Sendromlu Kadınlarda Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması: Bir Kontrollü Çalışma

Halim Yılmaz 1 ,Gülten Karaca 1 ,Halime Almula Demir Polat 2 ,Halil Ekrem Akkurt 1
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Afyon State Hospital, Afyon, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.87894

 

 

Keywords : Depresyon, diz osteoartriti, romatoid artrit, fibromiyalji sendromu