Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2

Fizyoterapi Öğrencilerinde Algılanan Strese Bağlı Nabız Hızı, Solunum Hızı ve Kan Basıncının Azaltılmasında Galvanik Deri Direnci Destekli Bio-Geri Bildirim Eğitiminin Etkisi

Tushar J. Palekar 1 ,Madhav G. Mokashı 1 ,Shahnawaz Anwer 2 ,Arjun L. Kakranı 3 ,Shilpa D. Khandare 1 ,Ahmad H. Alghadır 4
1 Dr. D. Y. Patil College of Physiotherapy, Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth Pimpri, Pune, MH, India.
2 Dr. D. Y. Patil College of Physiotherapy, Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth Pimpri, Pune, MH, India; Rehabilitation Research Chair, College of Applied Medical Sciences, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia
3 Dr. D. Y. Patil Medical College and Hospital, Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Pimpri, Pune, MH, India
4 Rehabilitation Research Chair, College of Applied Medical Sciences, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.
DOI : 10.5152/tftrd.2015.97957

Amaç: Fizyoterapi öğrencilerinde algılanan strese bağlı nabız hızı, solunum hızı ve kan basıncı (KB)’nı azaltmada galvanik deri direnci destekli bio-geri bildirim (feedback) (GSRBF) eğitiminin etkinliğini araştırmak.

 

Gereç ve Yöntemler: Algılanan stres skalası (PSS) skoru 40 üzerinden 20 veya daha fazla olan 43 öğrenci, 3 hafta boyunca haftada 5 gün GSRBF eğitimine tabi tutuldu. Bu çalışmanın sonuç ölçümleri nabız hızı, solunum hızı, KB ve algılanan stres idi. Algılanan stres PSS 10 kullanılarak ölçüldü. Eşleştirilmiş t-testi bağımlı değişkenlerde zaman içindeki değişiklikleri incelemek için kullanıldı.

 

Bulgular: Nabız hızı, solunum hızı, KB ve algılanan streste azalma çalışma sonunda istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001).

 

Sonuç: GSRBF eğitiminin, fizyoterapi öğrencilerinde algılanan streste ve fizyolojik yanıtta anlamlı bir azalma ortaya çıkardığı bulundu. İleride bu bulguları doğrulamak ve en etkili stres azaltıcı eğitim protokolünü belirlemek için kontrollü araştırmalar yapılmalıdır.

Keywords : Algılanan stres, galvanik deri yanıtı, bio-geri bildirim, gevşeme