Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Omurilik Yaralanmalarında Robotik Teknoloji: Üst Ekstremite

Berna Çelik 1
1 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.87513

Omurilik yaralanması etkilenen bireylerin yaşamlarında ani değişikliğe ve kalıcı fonksiyonel hareket kısıtlanmasına neden olmaktadır. Bu durumun uzun yıllar tedaviye yanıtsız olduğu düşünülmekle beraber günümüzde yeni tedavi yöntemleri ile etkilenen bireylerin yaşam süreleri sağlıklı bireylere benzer düzeydedir. Tetraplejik olgularda üst ekstremite fonksiyonları yaşam kalitesini etkilemektedir. Günümüzde farklı tedavi seçenekleri ile birlikte robotlarla uygulanan tedavi programları giderek daha geniş yer almaktadır. Robot destekli rehabilitasyonda robotlar hareketi destekleyerek, hareketi zorlaştırarak, sanal gerçeklik uygulamalarının ilavesi veya beyin arayüz cihazları ile tedavi programlarında yer almaktadırlar. Bu makalede omurilik yaralanmasında üst ekstremitede robotla rehabilitasyon uygulamalarının tedavi sırasındaki ve sonrasındaki etkileri, yan etkileri ile ilgili konular güncel bilgiler eşliğinde ele alınacaktır.

Keywords : Omurilik yaralanması, robot, rehabilitasyon, üst ekstremite