Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Omuz Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Aksiller Kord Sendromu

Yasin Demir 1 ,Ümüt Güzelküçük 2 ,Serdar Keskburun 2 ,Evren Yaşar 2 ,Arif Kenan Tan 3
1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.5152/tftrd.2015.21855

Bu yazıda, sağ omuz ağrısı ve eklem hareket kısıtlılığı yakınmaları ile hastanemize başvuran ve aksiller kord sendromu tanısı alan bir olgu sunulmaktadır. 40 yaşındaki erkek hastanın muayanesinde aksiller çizgiden başlayıp aynı taraf kola doğru uzanan palpabl subkutan kord tespit edildi. Hastaya non-steroid antiinflamatuar ilaç ve 15 seans fizik tedavi programı uygulandı. Herhangi bir etyoloji tespit edilemeyen bu vakayı sunmaktaki amacımız klinisyenlerin dikkatini bu sendroma çekmektir.

Keywords : Ağrı, aksiller kord sendromu, fizik tedavi