Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 1

Lateral epikondilit tedavisinde ekstrakorporeal şok dalga tedavisi, fizyoterapi ve lokal steroid enjeksiyonunun karşılaştırılması

Soner Akkurt 1 ,Ahmet Yılmaz 2 ,Tolga Saka 3
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2 Bafra Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Samsun, Türkiye
3 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.35492 Amaç: Bu çalışmada lateral epikondilit tedavisinde kullanılan ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT), fizyoterapi ve lokal steroid enjeksiyonunun etkinliği karşılaştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya Ocak 2013 - Aralık 2013 tarihleri arasında klinik olarak lateral epikondilit tanısı konmuş toplam 59 hasta (34 erkek, 25 kadın; ort. yaş 46.4 yıl; dağılım 35-60 yıl) alındı. Hastalar rastgele ESWT (ESWT grubu), lokal steroid enjeksiyonu (E grubu) ve fizyoterapi (FT grubu) olmak üzere üç tedavi grubuna ayrıldı. Tedavi öncesi, tedavi sonrası üçüncü, altıncı ve 12. haftalarda görsel analog ölçeği (GAÖ), el kavrama kuvveti, lateral epikondil üzerine basmakla oluşan duyarlılık testi, Thomson testi ve sandalye kaldırma testleri yapıldı.

Bulgular: Üç tedavi grubunda da GAÖ skorları başlangıca kıyasla üç, altı ve 12. haftalarda azalırken, el kavrama kuvveti arttı. Lateral epikondil üzerine basmakla oluşan duyarlılık, Thomson testi ve sandalye kaldırma test sonuçları başlangıca kıyasla üç, altı ve 12. haftalarda anlamlı olarak negatifleşti. Başlangıca kıyasla üç, altı ve 12. haftalarda GAÖ skoru ve el kavrama kuvveti skorları açısından tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız ESWT, lokal steroid enjeksiyonu ve fizyoterapinin lateral epikondilit tedavisinde 12 haftalık takipte etkili olduğunu göstermektedir. Keywords : Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi; lateral epikondilit; lokal steroid enjeksiyonu; fizyoterapi