Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Zoledronik asit infüzyonu sonrası gelişen inme: tedavinin yan etkisi mi tesadüf mü?

Asiye Mukaddes Erol 1 ,Canan Celik 2 ,Seniz Akcay Yalbuzdag 3 ,Burcu Senturk 2
1 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Bursa, Türkiye
2 Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.98475

Zoledronik asit, osteoporoz tedavisi için yıllık olarak uygulanan parenteral aminobisfosfonattır. Etkinliği ve intravenöz uygulanmasından dolayı, özellikle birden fazla yandaş hastalığı olan yaşlı hastalarda oral bifosfonatlara alternatiftir. En sık görülen yan etkileri doz sonrası reaksiyon, böbrek fonksiyon bozukluğu ve hafif-orta şiddette hipokalsemidir.
 

Olgu sunumu: Osteoporoz tedavisi alan bir hastada zoledronik asidin uygulanmasından sonraki bir gün içinde gelişen bir inme olgusunu rapor ettik. Hastanın inme öyküsü ve tekrarlayan inme için risk faktörleri olduğundan dolayı inme gelişmesi sadece bir tesadüf olabilir. Hastanede kalışı sırasında vital bulguları stabil, elektrokardiyogramı sinüs ritminde ve hafif hipokalsemi dışında laboratuvar değerlendirmesi normaldi. Hasta antiagregan tedavisi de dahil olmak üzere ilaçlarını düzenli olarak alıyordu. 
 

Sonuç: Geriatrik hastalarda zoledronik asidin kullanımını ve alışılmadık yan etkilerini vurgulamayı amaçladık. Yaşlı hastalarda zoledronik asidin uygulanışı ve etki profilleri hakkında ileri araştırmalara ihtiyaç vardır. Bilinen nörolojik hastalığı olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Keywords : osteoporoz, zoledronik asit, inme