Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

İki Mc Ardle Hastasında Düşük Şiddette, Kısa Süreli Aerobik Egzersizin Fonksiyonel Kapasite ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Tuncay Çakır 1 ,Meral Bilgilisoy Filiz 2 ,Burcu Otağ 2 ,Naciye Füsun Toraman 3
1 Department Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
2 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Antalya, Türkiye
3 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.89083

McArdle hastalarının egzersiz kapasitesi, egzersizle ilişkili kramp ve ağrıdan kaçınmaları nedeniyle zaman içinde geriler ve fonksiyonel kapasite azalır. İki hastada bir ay süreyle, düşük şiddette (3-8 algılanan zorluk düzeyi, %5-44 yüklenme şiddeti), haftada 5 seans (30-45 dakika/seans), gözetimle yapılan aerobik egzersizin fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesine yararlı etkileri olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, bu hastalarda kısa süreli de olsa düşük şiddette aerobik egzersizin olumlu etkilerini ortaya çıkarmaktadır.

Keywords : Mc Ardle, egzersiz, rehabilitasyon, fonksiyonel kapasite, yaşam kalitesi