Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Diffüz İdiopatik İskelet Hiperostozisli Bir Olguda Tekrarlayan Operasyonlara Rağmen Tekrarlayan Disfaji

İlker Fatih Sarı 1 ,Sibel Ünsal Delialioğlu 1 ,Sumru Özel 1 ,Hülya Şirzai 2
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Ankara Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
DOI : 10.5152/tftrd.2015.48742

Diffüz idiopatik iskelet hiprostozis yumuşak dokuların özellikle entezit noktaların, ligamentlerin ve eklem kapsülünün kemikleşmesi ya da kalsifikasyonu ile karakterize durumdur. Servikal omurga tutulumu ile seyreden diffüz idiopatik iskelet hiperostozisli olgularda disfaji ya da servikal miyelopati görülebilmektedir. Posterior longutudinal ligamentin ossifikasyonuna bağlı olarak miyelopati ile beraber bazen kuadripleji olabilmektedir. Osteofite bağlı disfaji ya da spinal stenoz gibi ender komplikasyonlara bağlı operasyonlar nadiren gerekmektedir. Bu olgu sunumunda 1,5 yıldır disfajisi, boyun tutukluğu ve üst ekstremitede güç kaybı olan diffüz idiopatik hiperostozisli olgu ele alınmıştır. Disfaji ve güç kaybı gelişen hasta 3 defa opere edilmiş. Tekrarlayan bu operasyonlara rağmen hastanın yakınmaları 2-3 ay sonra tekrarlamaya başlamıştır.

Keywords : Disfaji, diffüz idiopatik iskelet hiperostozis