Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Spinal Dorsal Meningiom

Selçuk Yavuz 1 ,Nurettin Taştekin 2 ,Murat Birtane 1 ,Hakan Sercan Kurtoğlu 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.19052

Meningiomlar; araknoid hücrelerden köken alan, tipik olarak selim karakterde, yavaş büyüyen tümörlerdir. Tüm meningiomlar içerisinde spinal meningiomlar %12 sıklıkta görülmektedir. Genellikle yavaş büyüme eğiliminde olmaları ve bulundukları bölgeye göre farklı semptom oluşturmaları nedeniyle semptomların başlamasıyla tanı konulması arasında geçen süre değişkendir. Manyetik rezonans (MR) görüntüleme öncesinde bazı spinal meningiomlu olguların lomber disk hernisi veya diz cerrahisi geçirdikleri bildirilmiştir. Burada 67 yaşında uzun süredir bel ağrısı ve alt ekstremitede ilerleyici kas gücü kaybı olan, lomber spinal stenoz tanısıyla opere edildikten sonra dorsal meningiom tanısı alan bir hastayı sunduk. Ameliyat sonrası tarafımıza başvuran hastayı rehabilitasyon amacıyla servisimizde takip ettik. 

Keywords : Meningiom, spinal stenoz, omurilik tümörü