Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Diffüz İdiyopatik İskelet Hiperostoz’un (DİSH) Neden Olduğu Vokal Kord Paralizisi ve Disfaji; Radyolojik ve Klinik Bulguları

Ramazan Büyükkaya 1 ,Ayla Büyükkaya 2 ,Beyhan Öztürk 3 ,Mustafa Özşahin 4 ,Beşir Erdoğmuş 3
1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2 Department of Radiology, Düzce Atatürk State Hospital, Düzce, Turkey
3 Department of Radiology, Düzce University Faculty of Medicine, Düzce, Turkey
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Düzce University Faculty of Medicine, Düzce, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.84704

Yaygın idiyopatik iskelet hiperostozu (diffuse idiopathic skeletal hyperostosis-DISH) ya da Forestier hastalığı sıklıkla 60 yaş üzeri yaşlı popülasyonda görülen ve etiyolojisi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. Genellikle semptomsuz olan bu hastalık osteofitlere bağlı mekanik basının neden olduğu farklı semptomlarla prezente olabilmektedir. Semptomları arasında osteofit basısına bağlı “vertebral disfaji” olarak bilinen disfaji iyi bilinmesine rağmen oldukça nadir olarak vokal kord paralizisine de neden olabilmektedir. Yutma güçlüğü ve ses kısıklığı yakınmasıyla başvuran DİSH tanısı koyduğumuz 78 yaşındaki bir erkek olgumuzda yapılan incelemeler sonucunda servikal osteofitlerin özofagus ve sol rekürren laringeal siniri basıya uğrattığı ve sol vokal kordda paraliziye neden olduğu anlaşılmıştır. Biz de burada nadir rastlanan bu olgunun klinik ve görüntüleme bulgularını literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. 

Keywords : DİSH, vokal kord paralizisi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme