Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

Ön Diz Ağrısı Yakınmasıyla Başvuran Bir Olgu Nedeniyle Hoffa Hastalığı

Safinaz ATAOĞLU 1 ,Mustafa ÖZŞAHİN 1 ,Fahri Halit BEŞİR 2 ,Rumeysa KOLUKISA 1 ,Yavuz GEÇER 3
1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
2 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
3 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.87060

Hoffa hastalığı, infrapatellar yağ yastığının inflamasyonuna sekonder ön diz ağrısı ile karakterizedir. Manyetik rezonans görüntüleme yönteminin yaygınlaşmasıyla daha da sık tanısı konulmaya başlamıştır. Aynı klinik semptomlar için birçok değişik isimlendirme yapıldığı için tanısı kolaylıkla atlanabilmektedir. Bu hastalık hakkındaki farkındalık ve bilgi eksikliği yanlış veya geç tanı konulmasına neden olabilir. Bu yazıda, ön diz ağrısı ile gelen ve Hoffa hastalığı tanısı konan 24 yaşındaki bir kadın hasta sunulmakta ve bu nadir durumun patofizyolojisi, tanısı ve tedavisi tartışılmaktadır.

Keywords : Ön diz ağrısı, hoffa hastalığı, infrapatellar yağ yastığı