Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

İzmir İlindeki Semptomatik Diz, El ve Kalça Osteoartrit Risk Faktörleri

Hilal YEŞİL 1 ,Simin Hepgüler 2 ,Cihat ÖZTÜRK 1 ,Murat YEŞİL 3 ,Kazım Çapacı 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
3 Department of Orthopaedics and Traumatology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
4 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.72593

Amaç: İzmir ilinde yaşayan, 40 yaş ve üzeri popülasyonda semptomatik diz, el ve kalça osteoartrit  risk faktörlerinin saptanması.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda 522 kişi sistematik randomizasyon metodu ile seçilmiştir. Katılımcılara detaylı bir anket uygulanarak, fizik muayeneleri yapılmıştır. ACR’ın diz/el/kalça osteoartriti klinik kriterlerinden bir tanesine sahip olan kişiler osteoartrit açısından şüpheli olarak değerlendirilip, grafi çekilmek üzere davet edilmiştir.

 

Bulgular: Semptomatik diz, el ve kalça osteoartrit prevalansı yaşla beraber artış gösterdi. Semptomatik diz osteoartriti kadın cinsiyet (OO:26,5, %95 GA: 7,6-92,3), obezite, morbid obezite (OO:5,8, %95 GA:2,1-16,2) ve düzenli namaz kılma (OO:2,6, %95 GA: 1,1-6,2) ile pozitif korelasyon gösterdi. Semptomatik diz ve el osteoartriti prevalansı postmenopozal kadınlarda daha yüksek bulundu (p<0,05).  Öğrenim düzeyi düşük bireylerde semptomatik diz osteoartritinin 1,5 kat daha fazla olduğu görüldü (p=0,649). Sigara içmeyenlerde 1,5 kat daha fazla osteoartrit oluşma riski saptandı. Semptomatik diz osteoartriti olmayan bireylerin aktivite düzeyleri diğerlerinden anlamlı derecede yüksek bulundu.

 

Sonuç: Semptomatik diz, el ve kalça osteoartriti için risk faktörleri kadın cinsiyet, ileri yaş, obezite ve postmenopozal dönemdir. Düşük eğitim düzeyi, sigara içmemek, düzenli namaz kılmak, merdiven çıkmak, işçi olarak çalışmak ve sedanter yaşam sürmek gibi durumlar diz osteoartriti için risk faktörleridir. Osteoartritle ilgili bir sağlık politikası oluşturmak için ülke genelinde daha büyük popülasyona sahip çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Keywords : Osteoartrit, epidemiyoloji, risk faktörleri