Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Genç Erkek Kick-Boksörler Arasında Tek Seans Aerobik ve Anaerobik Egzersize Cevaben Akut Hematolojik Profil

Mohammad Ali AZARBAYJANI 1 ,Rozita FATHI 2 ,Asieh Abbasi DALOII 3 ,Ahmad ABDI 3 ,Hoseyn FATOLAHI 1
1 Department of Exercise Physiology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Ira
2 Department of Exercise Physiology, Mazandaran University, Tehran, Ira
3 Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Amol, Ira
DOI : 10.5152/tftrd.2014.24654

Amaç: Bu çalışmanın amacı, genç erkek kick-boks yapanlarda tek seans aerobik ve anaerobik egzersizin bazı hematolojik değişkenler üzerine etkilerini araştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: On üç genç erkek kick-boksör rastgele iki kontrol ve deney grubuna ayrıldı. Deney grubu ayrı günlerde anaerobik (koşmaya dayanan anaerobik test: RAST) ve aerobik egzersiz (bir mil koşu) yaptı. Kan örnekleri egzersizin öncesinde ve hemen sonrasında, dinlenmenin 45. dakikasında ve 90. dakikasında alındı. Lökositler [Beyaz kan hücresi sayımı (WBC), lenfositler (LYM)] ve eritrosit değişkenleri [kırmızı kan hücresi sayımı (RBC), hemoglobin (HGB) ve hematokrit (HCT)] ve trombosit (PLT) ölçüldü.

 

Bulgular: Plazma hacmini düzelttikten sonra sonuçlar, egzersizden hemen sonra PLT azalırken, WBC, LYM ve PLT’nin belirgin olarak arttığını gösterdi. Ancak, RBC, HGB ve HCT önemli bir değişiklik göstermedi.

 

Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre, tek seans anaerobik RAST’ın kick-boksörlerin hematolojik profillerinde daha fazla değişikliğe neden olabildiği söylenebilir. Dolayısıyla, bu kick-boksun anaerobik güce dayanmasının bir nedeni olabilir.

Keywords : Lökositler, eritrositler, kick-boks, RAST