Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Omuz Bölgesinin Radyolojik Değerlendirmesi

Nazan Canbulat 1 ,Mehmet Demirhan 2 ,Üstün Aydıngöz 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2 Department of Orthopedics and Traumatology, Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3 Department of Radiology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.36744

Görüntüleme yöntemleri omuz problemlerinin değerlendirilmesinde anahtar rol oynar. Klinisyenlerin kullanımına açık pek çok farklı radyolojik görüntüleme seçeneğinin olması omuz bölgesinin farklı seviyelerde ve tiplerdeki anormalliklerinde uygun görüntüleme yönteminin seçimini zorlaştırabilmektedir. Bu yazıda amacımız omuz problemlerini değerlendirmede kullanılan farklı görüntüleme yöntemlerini gözden geçirmek ve uygun görüntüleme yöntemini seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları belirtmektir. Ayrıca, omuz problemi olan kişilerde karşılaşılan bazı radyolojik bulgulardan da söz edilmektedir. Bazen omuz problemleri biçiminde ortaya çıkan servikal omurga anormallikleri ve bunların görüntülemesinin değerlendirilmesi bu yazının kapsamında değildir. Omuz sorunlarında kullanılacak görüntüleme yöntemlerine karar verirken uzman radyologlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmak zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Bununla birlikte, omuz bölgesinin sık görülen sorunlarına yönelik bazı görüntüleme algoritmaları da vardır.

Keywords : Omuz, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, düz radyografi