Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Dinamik Koşullarda Bacak Baskınlığının Tek Bacak Üzerinde Duruş Üzerine Etkisi: Sağlıklı Bireylerin Dinamik Postüral Kontrollerindeki Simetri Varsayımının Geçerliliği Çalışması

Mutlu Cuğ 1 ,Recep Ali Özdemir 2 ,Emre Ak 3
1 Cumhuriyet Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Sivas, Türkiye
2 Center for Neuromotor and Biomechanics Research and Department of Health and Human Performance, University of Houston, Houston, TX, USA
3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.59354

Amaç: Bu çalışmanın birincil amacı, düzenli egzersiz geçmişine sahip olmayan sağlıklı bireylerin baskın olan ve olmayan bacaklarının dinamik denge performansları arasındaki farkın araştırılmasıdır. İkincil amaç olarak da, tek ayak üzerinde duruşta cinsiyet farkının araştırılmasıdır.

 

Gereç ve Yöntemler: Yirmi bir erkek, 24 kadın çalışmaya katılmıştır. Tek ayak performansları Biodeks Denge Sistemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bütün katılımcılar, her bacak için, seviye 1’de, bir dakikalık dinlenme aralarıyla bölünmüş 20 saniyelik 6 deneme yapmışlardır. 

 

Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre, bacak dominantlığının her 3 denge indeksi üzerine etkisi bulunmamıştır. Bir başka deyişle denge açısından uzuvlar simetrik bulunmuştur. Karşılaştırmalar sonunda kadınların skorları hem toplamda (p<0,05), hem ön-arka dengede (p<0,05), hem de iç-dış denge de (p<0,05) erkeklerden daha iyi bulunmuştur.

 

Sonuç: Spor yapmayan bireylerin bütün denge indeksi skorları göz önünde bulundurulduğunda baskın olan ve olmayan bacakları arasında fonksiyonel bir simetri söz konusudur. Kadın katılımcılar, hem baskın olan hem de olmayan bacaklarında her denge indeksi için de erkeklerden daha az bir salınım gerçekleştirmişlerdir.

Keywords : Denge, fonksiyonel simetri, baskın olan ve olmayan bacak, cinsiyet farklılıkları, biodeks denge sistemi