Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 1

Primer Fibromiyalji Sendromunda Ultrason ve Lazer Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Hülya Korkmaz Oltulu 1 ,Ferhan Cantürk 2
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsu
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Bu çalışmada; ACR 1990 kriterlerini taşıyan 20 fibromiyaljili hastada ultrason ve lazer tedavilerinin terapötik etkinliği araştırıldı. 10 hastaya hot pack ve ultrason, diğer gruba ise hot pack ve lazer tedavileri uygulandı. 10 seanslık tedavi öncesi ve sonrasında incelenen parametreler; sabah tutukluğu, uyku bozukluğu, yorğunluk, toplam hassas nokta sayısı ve toplam hassas nokta puanlarıydı. Her iki tedavi yönteminde de uykusuzluk haricinde tüm parametrelerde anlamlı düzelmeler saptandı (p<0.05). Ultrason ve lazer tedavilerinin total hassas nokta puanı hariç diğer klinik parametrelere etkileri açısından birbirine üstünlükleri saptanmadı. Ultrason tedavisi total hassas nokta puanında daha etkin bulundu.

Keywords : Fibromiyalji, Ultrason, Lazer