Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 1

Santral Pontin ve Ekstra Pontin Miyelinolizis Olgusunda Rehabilitasyo

Sevgi Tetik 1 ,Margaret E. dePaul 2 ,Vinod Sahgal 3
1 Vakıf Gureba Teaching Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul
2 Cleveland Clinic Foundation Otolaryngoloji ve İletişim Hastalıkları Departmanı, USA
3 Cleveland Clinic Foundation Physical Medical and Therapy Clinic, Clevelant, USA

Serum sodyum seviyesi normal olan alkolik bir olguda, santral pontin ve ekstra pontin miyelinolizis tanımlandı. Locked-in sendromunda olan olgu tam motor, kognitif ve psikososyal gelişim göstererek iyileşti. Tam klinik iyileşme nadir görüldüğü için sunulan bu olgu nedeniyle, santral pontin miyelinolizis tedavisinde geniş kapsamlı, multidisipliner rehabilitasyon programının önemi vurgulandı.

Keywords : Santral Pontin Miyelinolizis, Klinik İyileşme, Rehabilitasyo