Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 1

Lomber Disk Hastalığı ve Cerrahi Tedavisi

Talat Kırış 1 ,İnan Turantan 2
1 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Lomber disk fıtıklaşmasına bağlı bel ve bacak ağrısı toplumda sık rastlanan dolayısıyla pratisyen hekimler, iç hastalıkları, nöroloji, ortopedi, fizik tedavi ve nöroşirürji uzmanlarının çok karşılaştıkları bir hastalık grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, lomber disk hastalığının patolojik anatomisi, fizyopatolojisi, klinik tablo, ayırıcı tanı, cerrahi endikasyonlar, uygulanan cerrahi teknikler ve komplikasyonlar klinik deneyimimiz ve literatür gözden geçirilerek ele alınmıştır. Özellikle, cerrahi tedavi için hasta seçimi kriterlerimiz ve mikrocerrahi tekniği üzerinde durulmuştur.

Keywords : Lumbosakral omurga, Nukleus pulposus, Lomber disk hastalığı, Mikrocerrahi, Mikrodiskektomi.