Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 1

Nörolojik Rehabilitasyo

Belgin Erhan 1 ,Hülya Altıntaş 2
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul

Nörolojik hastalıkların bir çoğu hastalığın doğal seyri içinde sakatlığa yol açan ve hastaları günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı hale getiren tablolar ile karşımıza çıkar. Sakatlık toplum sağlığını ilgilendiren temel bir problemdir. Sakatlık aşamasında hastalığın tanı ve medikal tedavisinin yanında rehabilitasyonu da gündeme gelir. Nörolojik hastalıkların rehabilitasyonu ile hastaların bağımsızlık dereceleri artar ve yaşam kalitesi yükselir. Sıklık sırasına göre sakatlığa neden olan nörolojik tablolar epilepsi, strok, travmatik beyin hasarı, parkinson hastalığı, multipl skleroz, beyin ve omurilik tümörleri, kas hastalıklarıdır. Bu yazıda nörolojik hastalıkların rehabilitasyonundaki ana prensipler tanımlanmıştır.

Keywords : Nörolojik bozukluklar, tedavi, rehabilitasyo