Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 1

Sarkoidoz'da Lokomotor Sistem Bulguları

Sevtap Sipahi 1 ,Muammer Bilir 1 ,Halil Yanardağ 1 ,Tülin Çağatay 1 ,Şansın Tüzün 2 ,Sabriye Demirci 1 ,Tuncer Karayel 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bronkopnömoloji Bilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Çalışmaya, 1980 ile 1995 yılları arasında izlenmiş olan, klinik ve radyolojik olarak değişik evrelerdeki 379 sarkoidoz hastası alındı. Bu hastalarda önce genel olarak, sonra ise hastalığın değişik evrelerinde, deri lezyonları, eritema nodozum, artralji, artrit, el-ayak kemiklerindeki kistik lezyonu myalji sıklığının araştırılması amaçlandı. Bu olguların 257'si kadın, 122'si erkek olup, yaş ortalamaları 40.81+12.71 idi. Her hastada tanı biopsi ile konuldu. (Transbronşial % 37.46, lenf düğümü % 12.66, deri % 12.02, mediastinal % 8.70, parotis % 1.84, akciğer % 1.31, diğer organ % 3.95). Kveim test pozitifliği % 21.10'du. Tanı anında hastaların % 16.88'inin akciğer grafileri normaldi, % 35.3'ü Evre I, % 32.4'ü Evre II, % 15.3'ü evre II'dü. Çeşitli organ tutulumları ve hastalığın belirgin özelliklerinin sıklığı araştırıldı. Evre I'deki hastaların % 11.94'ünde deri lezyonları, % 23'ünde eritema nodosum, % 2.9'unda el-ayak kemiklerinde kistik ezyon mevuttur. Evre II'deki hastaların % 12.9'unda deri lezyonları ve % 19.52'sinde eritema nodosum saptandı. Evre II'deki hastaların % 15.51'inde deri lezyonları, % 5.17'sinde eritema nodosum % 1.8'inde el-ayak kemiklerinde kistik lezyon bulundu. Akciğer tutulumu olmaksızın yalnızca deri tutulumu bulunan hastaların % 7.69'unda eritema nodozum ve % 23.07'sinde el-ayak kemiklerinde kistik lezyona rastlandı. Sonuç olarak eritema nodosum ve artralji en sık evre I'deki sarkoidoz hastalarında görülen özellikler olmasına karşın, el-ayak kemiklerinde kistik lezyonlar, akciğer tutulumu olmaksızın yalnız deri tutulumu olan sarkoidoz hastalarında daha fazla gözlenmiştir.

Keywords : Sarkoidoz, lokomotor sistem bulguları