Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 2

Tıbbi Rehabilitasyon İçinde Pediatrik Rehabilitasyonun Yeri

Jale İrdesel 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Bursa

Pediatrik rehabilitasyon (PR) dünyada büyüyen bir alt daldır. Son yıllarda sakatlığı olan çocuklarla ilgili yeni ufuklar açılmakta, değişik tedavi seçenekleri geliştirilmektedir. Buna paralel olarak rehabilitasyona gereksinimi olan çocukları belirlemek ve tedavi etmek için yeterli bilgiye sahip doktorlaraartan bir talep duyulmaktadır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) uzmanları ub gereksinimi karşılamak için ideal olarak uygundurlar. Hasta bir çocuğun rehabilitasyonu, genel FTR eğitiminin temel konulardan biri olmalıdır. Bu derlemede PR'nun gelişimi ve eğitimi konusu üzerinde durulacak, FTR eğitimi içindeki yeri, kapsamı vepediatrik hastanın değerlendirilmesi konusunda bilgiler aktarılacaktır.

Keywords :