Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 2

Subjektif Tinnitus Tedavisinde Tens

Selami AKKUŞ 1 ,Mustafa Tüz 2 ,Serpil Savaş 3 ,Abdurrahman Arslan 2 ,Oğuz Bayazıt 4
1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Isparta
3 Department of Physical Medicine And Rehabilitation, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey
4 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel ve Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Isparta

Tinnitus, çevreden herhangi bir ses uyaranı olmadan algılanan ses halüsinasyonlarıdır. Subjektif tinnitus genellikle sensorionöral odituar sistemden kaynaklanan tinnituslara verilen isimdir. Tedavisinde bugüne kadar çeşitli yöntemler denenmiştir. Bunlardan biri de Transkutanöz elektrik stimülasyon (TENS)'dir. Çalışmamızda, subjektif tinnitus tanısı konan 22 hastanın 30 kulağına 10 seans TENS tedavisi uygulandı. Tedavi sonrasında 20 (% 66.6) kulakta düzelme saptandı. Bunlardan 14'ünde (% 46.6) tinnitus tamamen kayboldu, 6 (% 20) kulakta ise kısmi düzelme oldu. Tinnitus süresi kısa olanlarda, TENS tedavisine cevap daha başarılı bulundu (P<0.01). Uygulamasının kolay ve ucuz olması, yan etkilerinin yok denecek kadar az olması nedeniyle TENS; subjektif tinnitus tedavisinde güvenle kullanılabilecek bir tedavi şeklidir.

Keywords : Tinnitus, tedavi, TENS