Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 3

Bası Yaraları

Orhan Çizmeci 1 ,Ufuk Emekli 1
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Bu yazı bası yaralarının oluşumundaki faktörlere, bası yaralarının bakımına ve tedavisine odaklanmıştır.Bu problem olan ülserlere yaklaşım, planlanmasındaki gelişimler ve klinik girişimler tartışılmıştır. Bası yaraları bakımı zor morbidite ve mortalitesi yüksek spontan olarak iyileşmeyen,. iyileşmesi olsa dahi kötü sonuçları olan lezyonlardır. Bası yaralarının bakımı önce medikal olarak hastayı desteklemekle başlar. Yaranın lokal bakımında saline solüsyonu, topikal antimikrobik madde, yara iyileşmesini aktive eden maddeler kullanılır. Yapılacak cerrahi debridman temel tedavinin ilk basamağıdır. Cerrahi girişim iyileşmeyi hızlandırıp hastalığın çok hızlı düzelmesini hastanın mobilize olmasını sağlar. Son yıllarda yaraların bakımında hidrojel gibi absorbanlar kullanılırken cerrahi girişimde fasya deri flepleri veya kas deri flepleri kullanılmaktadır.

Keywords : Bası yaraları, tedavi