Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 3

Ayak Plantar Arkının Konfigürasyonunda Rohrer İndeks ve Eklem Hareket Genişliğinin Etkisi

Sibel Çubukçu Fırat 1 ,Nilüfer Balcı 2 ,Mehmet Beyazova 3
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli
2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Antalya
3 Gazi Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, plantar ark konfigürasyonu ile Rohrer indeks ve eklem hareket açıklığının (EHA) ilişkisini araştırmaktı. Çalışmada yaş ortalaması 15-26 (17,44+1,83) olan 40 sağlıklı kadın test edildi. Her bireyin plantar arkları fotoğrafik metodla değerlendirilerek Plnimetrik ve Chippaux indeksleri hesaplandı. EHA'ları Cybex 350 dinamometre kullanılarak ölçüldü. Sonuç olarak plantar ark konfigürasyonu ile Planimetrik indeks ve Chippaux indeks arasında iyi korelasyon saptandı (p<0.05). Plantar ark konfigürasyonu ile EHA'ları arasında bir ilişki bulunmadı (p>0.05).

Keywords : Plantar ark, Planimetrik, Chippaux, Rohrer indeks, EHA