Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 3

RS3PE: Bir Olgu Sunumu

Ömer Faruk Şendur 1 ,Cem Türeli 2
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydı

RS3PE (Remitting, seronegative, symmetric, synovit, pitting edema) sıklıkla akut olarak ortaya çıkan simetrik ve daha çok el bilek, MCP, PIP eklemleri ve ayak bilek eklemlerini olmak üzere ekstremite distallerini tutan, el bilek ve el dorsumu ile ayak bileklerinde pitting ödem ile seyreden bir hastalıktır. 1985 yılında Mc Carty ve arkadaşlarınca, seronegatif romatoid artrit alt gruplarından biri olarak tanımlanmıştır. Hastalık daha çok altmış yaş üzerindeki erkeklerde görülür. Eklemlerde erozif veya dejeneratif değişikliğe nedenolmaz. Düşük doz steroid tedavisine kısa sürede iyi yanıt verir. Bazı hastalarda el bilekleri ve parmaklarda gelişen hafif dereceli fleksiyon kontraktürleri kalıcı olabilir. Ekstremite distallerinde oluşan pitting ödemin sistemik bozukluklarla ilişkisi olmayıp tamamen lokal reaksiyon sonucunda geliştiği bilinmektedir. Bu çalışmada 60 yaşında RS3PE'li bir erkek olğu sunularak ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Keywords : RS3PE, Pitting ödem