Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 1

Servikal Traksiyonun Spinal Yapılar Üzerine Etkilerinin Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi

Hidayet Sarı 1 ,İlhan Karacan 2 ,Haluk Akman 3
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Serbest Fiziyatrist
3 Serbest Hekim, Radyolog

Spinal traksiyon, servikal disk hernisi tedavisinde sıklıkla kullanılan bir tekniktir. Servikal traksiyonun etkisi ile ağrı azalmakta ve klinik olarak iyileşme hızlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, statik traksiyonun servikal spinal yapılar üzerine etkisini bilgisayarlı tomografi (BT) yardımıyla ölçmekti. Bu çalışmada, 13 servikal disk hernili hasta incelendi. Cerrahpaşa servikal traksiyon modeli olarak tanımlanan özel bir traksiyon düzeneği kullanıldı. Hastalar, BT masasında sırtüstü yatırıldı. BT masasında iken hastalara 20 dakika boyunca, 20 kg statik traksiyon uygulandı. Traksiyon uygulaması sonucu herni alanı % 26.9 küçüldü, spinal kanal alanı % 5.7 arttı, intervertebral disk aralıkları genişledi ve servikal kolon uzunluğu % 7.7 arttı. Bunların hepsi istatistiksel olarak anlamlı idi. Sonuç olarak, servikal disk hernisinde, statik servikal traksiyonun intervertebral disk aralıklarını genişleterek ve posterior longitudinal ligamanı gererek herni hacmini azalttığı söylenebilir

Keywords : Servikal spinal yapılar, traksiyon, bilgisayarlı tomografi