Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 1

Post Hemiplejik Distoni: Olgu Sunumu

Aydan Kurtaran 1 ,Canan Tıkız 2 ,Deniz Dülgeroğlu Erdoğdu 3 ,Barın Selçuk 4 ,Aytül Çakcı 5
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
4 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Distoni; vücutta tek bir kasın veya bir ya da birçok kas grubunun etkilenmesi sonucu yavaş gelişen anormal postural durumdur. Bu tip anormallikler nörolojik hastalıkların bir çeşidi olarak görülebildiği gibi hemipleji sonrası gelişen distoni de tanımlanmıştır. Posthemiplejik distoni nadir görülen bir klinik tablodur. Hastanın yaşam kalitesini etkilemesi nedeniyle oldukça önemlidir. Bu olgu sunumunda otuzdokuz ve altmışaltı yaşlarında iki  erkek hastada  serebrovasküler atak sonrası iyileşme döneminde gelişen distonik tablonun klinik, elektrofizyolojik ve radyolojik özellikleri incelenmiştir.

Keywords : Posthemiplejik distoni, hemidistoni, serebrovasküler olay