Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 1

Travmatik Beyin Hasarlı Bir Hastada Anterior Hipopituitarizm ve Diabetes İnsipidus - Olgu Sunumu

Rıdvan Alaca 1 ,Bilge Yılmaz 2 ,Şükrü Gündüz 3
1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Gülhane Askeri Tıp AKademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Travmatik beyin hasarından sonra görülen çok çeşitli komplikasyonlardan biri de nöroendokrin disfonksiyonlardır. Ateşli silah yaralanmasına bağlı travmatik beyin hasarı nedeniyle rehabilite edilmekte olan 20 yaşındaki bir erkek hastada ortaya çıkan anterior hipopituitarizm ve literatürdeki travma sonrası en geç başlangıçlı diabetes insipidus tablosunu sunmaktayız.

Keywords : Travmatik beyin hasarı, nöroendokrindisfonksiyonlar, diabetes insipidus.