Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 3

Fibromiyaljili Hastalarda Amitriptilin ve Lazer Tedavilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Mehmet Karakoç 1 ,Ali Gür 2 ,Kemal Nas 1 ,Remzi Çevik 1 ,Ferda Erdoğan 3 ,Sevinç Coşut 4
1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır
4 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır

Fibromiyalji; yaygın kas-iskelet ağrısı, yorgunluk, ağrı eşiğinde azalma, uyku bozuklukları ve hassas noktalarla karakterize, kronik bir hastalıktır. Düşük enerjili lazerler, etkinlikleri konusunda yeterli desteği olmamasına rağmen, fibromiyaljiyi de içeren birçok kas-iskelet sistemi hastalıklarında kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; fibromiyaljili hastalarda lazer ve amitriptilin tedavilerinin etkinliğini karşılaştırmaktı. Amerikan Romatoloji Koleji 1990 kriterlerine göre tanısı konan 42 fibromiyaljili hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. 20 kişiden oluşan birinci gruba 8 hafta süreyle her gün akşam yatarken tek doz 10 mg. amitriptilin verildi. İkinci gruba ise hafta sonları hariç, iki hafta süreyle her noktaya 2J/cm2 dozunda 2 dakika süreyle lazer tedavisi uygulandı. Hastalar; ağrı derecesi (AD), hassasiyet derecesi (HD), yorgunluk derecesi (YD), kas spazmı derecesi (KSD) ve hassas nokta sayısı (HNS)’ndaki  değişimler yönünden değerlendirildi. Amitriptilin  kullanan grupta yorgunluk dışındaki, Lazer tedavisi alan grupta ise tüm parametrelerde anlamlı düzelmeler saptandı (p<0.05). Her iki tedavi şekli kendi arasında kıyaslandığında ise lazer tedavisinin ağrı ve sabah tutukluğu üzerine daha etkin olduğu tespit edildi (p<0.05). Çalışmamız fibromiyalji tedavisinde hem amitriptilinin hem de lazerin etkili ve Ga-As lazer tedavi metodunun fibromiyaljili hastaların tedavisinde güvenli ve etkili olduğunu göstermektedir.

Keywords : Fibromiyalji, amitriptilin, lazer.