Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 3

Temporomandibuler Eklem Artroskopisi Sonrası Fizik Tedavinin Etkinliği

Abdullah Cindaş 1 ,Yeşim Gökçe Kutsal 2 ,Metin Önerci 3
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara

Bu çalışmada Temporomandibuler eklem (TME) artroskopisi yapılan hastalarda, postoperatif olarak uygulanan egzersiz tedavisi ile birlikte, ultrason veya lazerden oluşan tedavi programının hareket açıklıkları ve ağrıya olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya konservatif tedaviye yanıt vermeyen ve TME artroskopisi yapılan postoperatif 20 hasta alındı. Egzersiz programı ve nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç tedavisine ek olarak, rastgele olmak üzere 12 hastaya lazer, 8 hastaya ise ultrason uygulandı. Ultrason grubunda ağız açıklığı, zıt tarafa lateral hareket, hareketle ağrı şiddeti ve  palpasyonla ağrı şiddeti değerlerinde tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) düzelme saptandı. Lazer grubunda ise sadece ağız açıklığı ve zıt tarafa lateral hareket  değerlerinde tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) düzelme saptandı. Her iki grubun tedavi sonrası karşılaştırılmasında ise hareketle ve palpasyonla ağrıda düzelme, ultrason grubunda lazer grubuna göre istatistiksel olarak daha anlamlı (p<0.05) bulundu. Bu çalışma sonuçlarına göre, fizik tedavi ve rehabilitasyon programı, TME artroskopisinin daha etkili olması için gerekli bir tedavi yöntemidir.

Keywords : Temporomandibular eklem, artroskopi, lazer, ultrason.