Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 3

Yüksek Topuklu Ayakkabılar: Kalça ve Diz Osteoartriti Gelişimi Üzerine Etkileri

Meltem Esenyel 1 ,Andrew Gitter 2 ,Gail Walden 3
1 SSK Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 University of Texas Health Science Center at San Antonio, Department of Rehabilitation Medicine, Texas
3 University of Texas Health Science Center at San Antonio, Department of Rehabilitation Medicine, Texas, USA

Yüksek topuklu ayakkabı (YTA) kullanımının alt ekstremite eklemlerinde dejeneratif artrit gelişimine etkisi yönünde literatürde çok az sayıda çalışma mevcuttur. 3 boyutlu yürüme analiz sistemi kullanılarak 17 sağlıklı bayan üzerinde yapılan bu çalışmada kalça, diz ve ayak bileğinde YTA ile yürüme esnasında ortaya çıkan momentlerdeki (eklem çevresindeki kuvvetler) değişimler hesaplandı. Çalışma sonuçları diz varus momentinde %23'lük bir artış geliştiğini (p<0.01), medial kompartmanda daha büyük kompresif güçlerin olduğunu, ayrıca sagital planda istatistiksel olarak anlamlı derecede (p<0.01) büyük amplitüdlü ve uzun süreli bir ekstansor moment oluştuğunu göstermiştir. Kalça ekleminde ise basma fazında abduksiyon momentinde %11'lik bir artış (p<0.01) oluştuğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak dejeneratif osteoartrit gelişimi ile topuklu ayakkabı kullanımı arasında kesin bir ilişki olduğu bu çalışma sonuçları ile iddia edilemese de özellikle diz osteoartriti gelişiminde YTA kullanımının bu yönde bir risk artışına sebep olduğu görülmektedir. Ayrıca hastaların ağrı şikayetleri değerlendirilirken ya da ayakkabı, tabanlık, yükseltme veya cerrahi tedavi planlanırken ayak postürünün muskuloskeletal rahatsızlıklara olan katkısının unutulmaması gerektiği vurgulanmalıdır.

Keywords : Yüksek topuklu ayakkabılar, osteoartrit, bilgisayarlı yürüme analizi.