Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 3

Sistemik Vaskülitlere Tanısal Yaklaşım ve Tedavi

Mustafa Cerrahoğlu 1 ,Mehmet Tuncay Duruöz 2
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
2 Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa

Damar duvarında inflamasyon nedeniyle damar yapısında harabiyete yol açan patolojik tabloya vaskülit adı verilmektedir. Kan damarlarının inflamatuar hastalıklarına neden olan etkenlerin araştırılması, tedavisi multidisipliner çalışma gerektirmektedir. Romatoloji, immünoloji, enfeksiyon hastalıkları, patoloji, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, toraks cerrahisi, nefroloji gibi farklı disiplinlerin vaskülitlerin tanınmasında ve özellikle gelişen komplikasyonların daha erken dönemlerde tedavi edilebilmesinde önemli katkıları olabilir.

Keywords : Vaskülit, tanı, tedavi