Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 3

Normal Yürüme ve Yürüme Analizi

Nadire Özaras 1 ,Selim Yalçın 2
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Yürüme bir yerden bir yere gidebilmek amacıyla gövdenin ilerletilmesidir. İki ayak üzerinde dik (erekt) yürüme memeliler içinde yalnızca insana özgü bir beceridir. Yaşamın çok basit bir parçası gibi görünmekle birlikte aslında son derece karmaşık bir hareketler zinciri olan yürüme ve hareketin analizi konusunda son yıllarda tanı ve tedavide çığır açacak bir noktaya gelinmektedir. Modern yürüme analizi teknolojisi normal ve patolojik yürüyüş sırasında eklem ve kasların fonksiyonlarını sayısal veriye dönüştürerek inceleyebilmemizi sağlar. Bu sayede fizyoterapi, ilaç ve cerrahi girişimlerin yürüme üzerine olan etkileri de objektif biçimde değerlendirilir. Yürüme analizi ile insan gözünün değerlendirip çözümleyemediği yürüme ve hareket sorunları ayrıntılı olarak saptanmakta ve sorunu yaratan kas ve ekleme yönelik müdahale yapılabilmektedir.

Keywords : Normal yürüme, yürüme analizi