Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 4

Omuz Sıkışma Sendromunda Konvansiyonel Fizik Tedavi ile Steroid Enjeksiyonunun Karşılaştırılması

Arif Kenan Tan 1 ,Ahmet Özgül 1 ,Tunç Alp Kalyon 2 ,Salim Göktepe 3 ,Rıdvan Alaca 4
1 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
2 T.C. Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilim Komisyonu Üyesi, Ankara
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
4 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye

Omuz ağrısı nedenleri içinde en büyük grubu omuz sıkışma sendromu oluşturmaktadır. Bu çalışmada omuz sıkışma sendromunda fizik tedavi ile subakromial steroid enjeksiyonu ve asemetazinin etkinlikleri araştırıldı. Hastalar randomize olarak 3 tedavi grubuna ayrılarak  birinci gruba ultrason, interferansiyel akım ve hotpack’ten oluşan konvansiyonel fizik tedavi ve asemetazin 60 mg kapsül günde 2 defa, ikinci gruba posterior yaklaşımla 40 mg/1ml triamsinolon asetonid ve 1cc  %2’lik prilosin karışımının subakromial enjeksiyonu ve asemetazin 60 mg kapsül günde 2 defa ve üçüncü gruba sadece asemetazin 60 mg kapsül günde 2 defa verildi. Hastaların takipleri, tedavi öncesinde, tedavinin 1, 3 ve 6. haftasında olmak üzere hareket ağrısı ve istirahat ağrısı şiddetlerinin ölçümü ve fonksiyonel omuz değerlendirme parametreleri kullanılarak yapıldı. Enjeksiyon grubundaki hastalarda 1 ve 3. hafta kontrollerinde diğer iki gruba göre tüm parametrelerde istatistiksel anlamlılık taşıyacak şekilde daha iyi sonuçlar elde edildi. Subakromiyal steroid enjeksiyonunun özellikle ağrı konusunda daha hızlı iyileşme sağlayıp hastanın günlük yaşam aktivitelerinde daha belirgin düzelme sağladığı sonucuna varıldı. 

Keywords : Sıkışma sendromu, lokal steroid enjeksiyonu, fizik tedavi