Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 4

Konya İlinde Üniversite Hastanesi ve İki Özel Rehabilitasyon Merkezinde İzlenen Serebral Palsili Çocukların Mediko-Sosyal Değerlendirmesi

Arife Yakar 1 ,Tuğrul Erbaydar 2 ,Sibel Sonmaz 3
1 Sağlık Eğitimi Uzmanı, İstanbul
2 Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi İstanbul
3 Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul

Bu araştırma Konya’da serebral palsili çocukların tedaviden yararlanma, sosyo demografik özellikler ve klinik özellikler açısından tanımlanması amacıyla yapılmıştır. Ağustos 2000 döneminde Konya Selçuk Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ve iki ayrı Özel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde izlenen serebral palsili 52 çocuğun anneleri ile görüşülerek anket yoluyla veriler toplanmış, klinik özellikler kayıtlardan yararlanılarak tanımlanmıştır. Konya iline ait demografik verilerle karşılaştırıldığında, 52 çocuğun ailelerinin eğitim düzeyinin ortalamadan anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı. Ayrıca tüm ailelerin sağlık sigortalarının olduğu saptandı ve bu durum da ortalamadan anlamlı düzeyde farklı idi. Geniş ölçekli prevalans çalışmalarının sonuçlarına göre olası en düşük ve en yüksek prevalanslar dikkate alınarak yapılan kaba tahminle, Konya ilinde 719 ile 5752 arasında serebral palsili çocuk bulunmaktadır. Ancak araştırmada, ildeki hizmet kapasitesinin büyük çoğunluğunun ele alınması ve 30 gün içinde bu kuruluşlarda yalnızca 52 çocuk tespit edilebilmiş olması, hizmetten yararlanamayan büyük bir nüfus bulunduğunu ortaya koymuştur. Özel kuruluşlardaki tedavi sıklığının da üniversiteden çok daha fazla olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak hizmetten yararlanma oranı ve hizmetin niteliğine ilişkin önemli dengesizlikler olduğu bunların nedenlerine ilişkin spesifik çalışmaların ve önlemlerin gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Keywords : Sağlık sigortası, serebral palsi, rehabilitasyon, özel eğitim