Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 4

Gebelik Sırasında Gelişen Lomber Disk Hernisinde Cerrahi Tedavinin Önemi

Serdar Kahraman 1 ,Ali Kafadar 2
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Gebelik sırasında bel ağrısı %50 oranında görülmesine rağmen lomber disk hernisine 1:10.000 oranında rastlanmaktadır. Bu çalışmada 26 yaşında gebeliğinin 16. haftasında sol ayağında gelişen güç kaybı nedeniyle başvuran ve yapılan tetkiklerinde L4-L5 ekstrüde lomber disk hernisi tespit edilmesini takiben cerrahi olarak tedavi edilen bir olgu sunulmuştur. Gebelik sırasında siyatalji şikayeti ile başvuran hastalarda ikinci ve üçüncü trimesterde magnetik rezonans görüntüleme (MRG) tanı yöntemi olarak tercih edilebilir. Gebelerde lomber disk hernisi operasyonu sol lateral dekübitus pozisyonunda vena kava inferior sendromu gelişmeksizin güvenlikle uygulanabilir. Lomber disk hernisi ve progresif nörolojik defisiti olan gebelerde kauda ekina bulguları ortaya çıkmadan cerrahi tedavi planlanmalıdır.

Keywords : Gebelik, lomber disk hernisi, magnetik rezonans görüntüleme, diskektomi