Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 5

Travmatik Beyin Hasarlı Hastalarda Kognitif Rehabilitasyon Programı ile Alınan Sonuçların Değerlendirilmesi

Ümit Dinçer 1 ,Rıdvan Alaca 2 ,A. Salim Göktepe 3 ,Kamil Yazıcıoğlu 4 ,Oktay Arpacıoğlu 5
1 Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Gulhane Military Medical Academy, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
5 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Travmatik beyin hasarına bağlı olarak ortaya çıkan kognitif bozukluklar hem tedavi güçlükleri, hem de uzun süreç nedeniyle rehabilitasyon profesyonelleri için en zor sorunlardan biridir. Travmatik beyin hasarlarının hemen tamamı lokalizasyonu ve doku kaybının genişliğine bağlı olarak çeşitli kognitif bozukluklarla birlikte seyretmektedirler. Bu fonksiyonlar, zaman içinde bir ölçüde düzelse de, büyük çoğunluğu kognitif rehabilitasyona gerek duymaktadır.  Bu çalışmanın amacı, travmatik beyin hasarı geçirmiş hastaların kaybettikleri kognitif fonksiyonlarını tespit etmek ve kognitif rehabilitasyon programı ile bu fonksiyonların ne ölçüde düzeltilebildiğini değerlendirmektir. Henüz bir standart yaklaşım sağlanabilmiş olmadığından kognitif rehabilitasyon programları çok çeşitli yöntem ve stratejileri içermektedir ve son yıllarda önemi gittikçe artmaktadır. Çalışmamızda çeşitli nedenlerle travmatik beyin hasarı geçirmiş 17 hasta değerlendirildi ve 20 günlük kognitif rehabilitasyon programı uygulandı. Program başında ve sonrasında Ross Bilgi İşleme Değerlendirmesi, Rancho Los Amigos Kognitif Düzeyler Skalası ve Mini Mental Durum testleri kullanılarak yapılan değerlendirmelerden alınan sonuçlara göre hastaların kognitif düzeylerindeki gelişme istatistiki olarak anlamlı bulundu

Keywords : Travmatik beyin hasarı, kognitif değerlendirme, kognitif rehabilitasyon.