Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 5

Okuma-Yazma Fonksiyonlarında Çapraz Dominans: Olgu Sunumu

Ayşe Dilek 1 ,Metin Karataş 2 ,Nur Turhan 3 ,Mahmut Nafiz Akman 1
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
2 Baskent Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Sağ elini dominant olarak kullanan 76 yaşında kadın hastada sağ orta serebral arter beslenme alanında geniş enfarkt sonrasında sol hemipleji, sol homonim hemianopsi ve agrafili aleksi tespit edildi. Hastanın inme sonrası birinci ve ikinci ayındaki değerlendirmede okuma yazma fonksiyonlarında bozukluk saptanırken diğer lisan fonksiyonlarında herhangi bir probleme rastlanmadı

Keywords : İnme, çapraz agrafili aleksi