Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 2

Bir Olgu Nedeniyle Kas İskelet Sistemi Rehabilitasyonuna Eşlik Eden Görme Rehabilitasyonu

Şükrü Gündüz 1 ,Kamil Yazıcıoğlu 2
1 Gülhane Askeri Tıp AKademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara

Görme bozuklukları ve körlük rehabilitasyonu, rehabilitasyon tıbbı literatüründe yakın  zamanlara kadar gözardı edilmiştir. TSK Rehabilitasyon Merkezinin açılışını müteakip çeşitli organ kayıplarına maruz kalmış gazilerimiz GATA dan merkeze nakledildiler. Bazı gazilerimizde karamayını patlamasına bağlı olarak kas iskelet sistemi yaralanmasının yanısıra göz kayıpları da mevcuttu.  Bu makalede  bilateral diz üstü amputasyonlu, görme ve işitme kayıplı bir vaka ile ilgili tecrübelerimiz  aktarılmıştır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanları her ne kadar kendi alanlarını kas iskelet ve sinir sistemi rahatsızlıklarıyla sınırlasalar bile ummadıkları bir anda kendilerini görme, işitsel ve bilişsel rehabilitasyonun içinde bulabilirler.

Keywords : Görme rehabilitasyonu, ateşli silah yaralanması