Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 1

Artritli Ayağın Klinik ve Radyolojik Değerlendirmesi

Ayhan Bilgici 1 ,Ömer Kuru 1
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Ayak ve ayak bileği, inflamatuvar artritlerin en yaygın tutulum alanlarıdır. Ayak eklemlerinin tutulumu el eklemlerinden  çok daha erken gelişebilir. Bu hastalarda oluşabilen ayak deformiteleri, hasta fonksiyonunu ciddi şekilde etkiler. Klinik tanı için radyolojik değerlendirme ve fizik muayene bulguları temel alınır. Erozyonların dağılımı, eşlik eden periostal yeni kemik oluşumlarının yerleşimi bir artrit tipinden diğerine farklılık gösterir. Radyolojideki bu farklılıklar ayırıcı tanıya ip ucu olarak yardım eder. Bu makalede biz romatoid artrit, psöriatik artrit, Rieter hastalığı, ankilozan spondilit, osteoartrit ve gutla ilgili bu farklılıklar üzerinde durduk.

Keywords : Artrit, Ayak, Ayak bileği, Tanı, Radyografi