Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 1

Sakroiliyak Eklem Disfonksiyonunun Değerlendirilmesi ve Tedavisi

Nilay Dinçer 1
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Son yıllarda yapılan yaygın çalışmalara karşın bel ağrılı hastalarda akut atakların çoğunun nedeni açığa çıkarılamamaktadır. Son 25 yılda sakroiliyak eklem (SIE) ağrı kaynağı olarak önem kazanmış ve  bu konudaki anatomik, biyomekanik ve klinik çalışmalar artmıştır. Anatomik lokalizasyonu nedeniyle bu eklemin değerlendirilmesi güçtür. Ağrı provakasyon testlerinin çoğunun geçerliliği ve güvenilirliliği gösterilmemiştir. Görüntüleme yöntemlerindeki bulgular ile ağrı arasında bir ilişki bulunmamıştır. Terapötik injeksiyonlar ve tanısal bloklar ile SİE ağrısı konusunda bazı kanıtlar bulunmuştur. Bu derlemede SİE disfonksiyonunun değerlendirilmesi ve  konservatif tedavisi tartışılacaktır

Keywords : Sakroiliyak eklem, sakroiliyak eklem disfonksiyonu, tedavi