Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 1

Spastisite Tedavisinde Botulinum Toksin Uygulamaları

Arzu Yağız On 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Botulinum toksin enjeksiyonu fokal spastisite tedavisinde etkin ve güvenilir bir yöntem olup etkinliği ile ilgili kanıtlar randomize kontrollü çalışmalarla giderek artmaktadır. Bu yazıda öncelikle botulinum toksin enjeksiyonlarının spastisite tedavisindeki etkinliğini gösteren klinik çalışmalardan bahsedilecek, daha sonra ise tedaviye uygun hasta seçimi, hedef kas seçimi, doz, enjeksiyon tekniği, enjeksiyon sonrasındaki tedavi uygulamaları ve takip gibi uygulamada dikkat edilmesi gereken teknik konular üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Keywords : Botulinum toksin, spastisite, serebral palsi, strok