Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 3

Çocukta Vertebra Kırığı veya Dislokasyon Olmaksızın Gelişen Spinal Kord Yaralanması

Ernur Ergöz 1 ,Semra Aktuğ 2 ,Nurdan Kotevoğlu 3 ,Banu KURAN 4
1 Isparta Gülkent Devlet Hastanesi, Isparta
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
4 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Radyografik  bulguların  yokluğu  ile  karakterize  olan  SCIWORA (Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality) çocuklarda sık görülür. Jüvenil omurgası artmış hipermobilite ve özgün anatomik yapısı nedeniyle erişkin omurgasından farklılık gösterir. Yaralanma sıklıkla servikal ve torasik bölgelerde görülür. Trafik kazası sonrasında sağda T10, solda T9 seviyesinden itibaren komplet paraplejik olan 9 yaşındaki kız çocuğu Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine kabul edildi. Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ile SCIWORA tanısı koyulan hasta yüksek doz kortikosteroid tedavi uygulamasını takiben Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğimize sevk edildi. Üst ekstremite güçlendirme, gövde ve postural kontrol sağlayıcı rehabilitasyon programı uygulanan hasta koltuk değnekleri ve pelvik destekli uzun bacak yürüme cihazı  ile  terapötik ambulasyon sağlanarak taburcu edildi. Hasta, okulunda gerekli düzenlemeler sağlandıktan sonra eğitimine devam etti. Ödem oluşturan minör yaralanmaların tanısını koymak için spinal kord yaralanması düşünülen politravmatize çocuklar MRG tekniği ile taranmalıdır. Rehabilitasyon yaklaşımları günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlaştırmak için fonksiyonel becerilerin iyileştirilmesine odaklanmalıdır.

Keywords : Çocuk, spinal kord yaralanmaları, SCIWORA