Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 3

Effect of Aerobic Exercise Training on the Levels of Interleukin-1b, Interleukin-6 and Tumor Necrosis Factor-a in Patients With Rheumatoid Arthritis

Cihat Yapıcı 1 ,Yeşim Kurtaiş 2 ,Peyman Yalçın 3
1 İskenderun State Hospital, İskenderu
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Bu çalışmada romatoid artritli (RA) hastalarda 8 haftalık aerobik egzersiz eğitiminin interlökin-1b, interlökin-6 ve tümör nekrozis faktör-a düzeyleri ve hastalık aktivite parametreleri üzerine etkisini araştırmak amaçlandı. Onbeş RA’lı hastaya haftada 3 gün, tredmilde maksimal kalp hızlarının %70’inde, 40 dakika egzersiz yaptırıldı. Egzersiz eğitimi öncesi ve sonrası, klinik ve laboratuvar hastalık aktivite parametreleri değerlendirildi, pik oksijen tüketimi, bazal serum ve ergospirometrik egzersizden 1 ve 6 saat sonra serum sitokin düzeyleri ölçüldü. Egzersiz eğitimi sonrası tüm klinik ve laboratuvar parametrelerde düzelme gözlendi. Egzersiz eğitimi ile bazal serum tümör nekrozis faktör-a düzeylerinde hafif azalma dışında sitokin düzeylerinde anlamlı farklılık saptanmadı. Bu sonuçlar, RA’lı hastalarda aerobik egzersiz eğitiminin klinik ve laboratuvar bulgular ve serum sitokin düzeyleri üzerine olumsuz etkileri olmadığını göstermektedir.

Keywords : Aerobik egzersiz, interlökin-1b, interlökin-6, tümör nekroz faktör-a, romatoid artrit